Series lập trình Python cơ bản

Lập trình Python cơ bản cung cấp những kiến thức, khái niệm cơ bản nhất về ngôn ngữ lập trình Python, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng cực kỳ phổ biến hiện nay đặc biệt trong các ngành khoa học dữ liệu và machine learning. Series Lập trình Python cơ bản được cấu trúc gồm các bài được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao như sau:

Phần I. Python cơ bản

 1.  Python là gì? Python làm được gì?
 2.  Python 2 hay Python 3
 3.  Cài đặt Python và chạy chương trình Python đầu tiên
 4.  Cấu trúc chương trình Python, các thành phần của chương trình Python
 5.  Biến và hằng trong Python
 6.  Các kiểu dữ liệu trong Python
 7.  Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python
 8. Vào ra dữ liệu
 9.  Các toán tử trong Python
 10.  Python Namespace

Phần 2. Luồng điều khiển

 1. Điều kiện if, if…elif…else trong Python
 2. Vòng lặp for trong Python
 3. Vòng lặp while trong Python
 4. Lệnh break, continue và pass trong Python
 5. Các kỹ thuật vòng lặp trong Python

Phần 3. Hàm trong Python

 1. Hàm trong Python
 2. Đối số của hàm trong Python
 3. Biến toàn cục và biến cục bộ
 4. Đệ quy trong Python
 5. Hàm vô danh, hàm Lambda trong Python
 6. Từ khóa Global trong Python
 7. Python Module
 8. Python Package

Phần 4. Các kiểu dữ liệu trong Python

 1. Python Number
 2. Python List
 3. Python Tuple
 4. Kiểu chuỗi ký tự string trong Python
 5. Kiểu dữ liệu tập hợp set trong Python
 6. Kiểu từ điển dictionary trong Python

Phần 5. Làm việc với File trong Python

 1. Xử lý File trong Python
 2. Làm việc với thư mục trong Python
 3. Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong Python
 4. Các ngoại lệ tự định nghĩa

Phần 6. Lớp và đối tượng trong Python

 1. Lập trình hướng đối tượng trong Python
 2. Python Class
 3. Tính kế thừa trong Python
 4. Nạp chồng toán tử trong Python

Lập trình Python cơ bản

Python đã ra đời từ cách đây khá lâu và trải qua một quá trình lịch sử phát triển lâu dài. Nó đã được sử dụng để làm công cụ để xây dựng rất nhiều các ứng dụng nổi tiếng, trong đó có lẽ có một ứng dụng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sử dụng hàng ngày đó là trang tìm kiếm của Google. Python cũng là một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong rất nhiều sản phẩm của các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Google, Facebook, Instagram, Spotify, Quora, Netflix, Dropbox. Tuy nhiên, Python chưa thực sự phổ biến nhiều ở Việt Nam cho tới những năm gần đây với sự phát triển cực kỳ sâu rộng của Machine Learning và rất nhiều thư viện đi kèm, hay rất nhiều các nền tảng phát triển ứng dụng, ứng dụng web như DjangoFlaskPyramid. Chính vì vậy có rất ít các tài liệu về Lập trình Python nói chung và Lập trình Python cơ bản nói riêng cho người mới bắt đầu tại Việt Nam. Với mong muốn mang đến cho bạn đọc, những ai muốn tìm hiểu về Python, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu một tài liệu tổng quan nhất, dễ hiểu nhất và đầy đủ nhất về Python, tek4.vn đã xây dựng series bài viết Lập trình Python cơ bản này. Hi vọng đây sẽ trở thành một tài liệu hữu ích cho những bạn mới tiếp cận Python và là cơ sở cho việc sử dụng Python cho các mục đích nâng cao cụ thể hơn sau này.

XEM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI: https://tek4.vn/lap-trinh-python-co-ban/

Leave a Reply