Phân biệt giữa các khái niệm sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền tưởng khó mà dễ không tưởng

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là cụm từ nói về  những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc,  phát minh, sáng chế, phần mềm máy tính, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v… Những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo và đã được thừa nhận gọi là “tài sản trí tuệ”. Liên quan đến quyền hợp pháp xuất phát từ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghiệp, văn học và nghệ thuật, chúng ta có “sở hữu trí tuệ”. Trong vấn đề này, ba loại bảo hộ trí tuệ thường được thấy và sử dụng nhiều chính là sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền. Đây cũng là chủ đề chính của bài viết của chúng tôi ngày hôm nay.

Bằng độc quyền sáng chế là  thứ được cấp cho một sản phẩm hoặc quá trình  mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể hiểu đó là cách mới để làm một cái gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để được cấp bằng độc quyền  sáng chế, phát minh của bạn phải thoả mãn một vài điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Những sáng chế của bạn phải đảm bảo 3 yếu tố: mới (chưa từng được công bố), sáng tạo và không hiển nhiên, hữu ích. Tính kể từ lúc nhà sáng chế nộp đơn hợp lệ, thời gian bảo hộ cho 1 sản phẩm là 20 năm và riêng với giải pháp hữu ích là 10 năm.

Trong quá trình bảo hộ đối với phát minh, không có bất kỳ đối tượng nào được phép chế tạo, sử dụng hay phân phối, buôn bán mà chưa có sự đồng ý của bạn. Bạn – chủ phát minh có quyền quyết định chủ thể nào có thể sử dụng phát minh, thông qua những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể bán lại quyền phát minh cho người khác. Giờ đây, người kia sẽ là chủ sở hữu mới của bằng sáng chế, không phải bạn. Khi sự bảo hộ kết thúc, bằng sáng chế hết thời gian hiệu lực, phát minh sẽ được công bố ra rộng rãi.

Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.

Bằng độc quyền sáng chế là gì, được cấp cho những đối tượng nào? Khi nào đơn vị kinh doanh được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa ? Và bản quyền sản phẩm mang lại những lợi ích gì? Một mặt khác, mặc dù không còn xa lạ ở các nước phát triển, nhưng ở Việt Nam, sở hữu trí tuệ còn chưa thực sự phổ biến. Điều đó dẫn đến hành vi sai trái kể trên.

>>> Xem thêm : đăng ký bản quyền tác giả giá rẻ – Khái niệm sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền

Leave a Reply