Chống tham nhũng chỉ hiệu quả khi không khoan nhượng

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý sai phạm tham nhũng, các chuyên gia chống tham nhũng đưa ra ý kiến rằng cuộc chiến với nạn tham nhũng ở Việt Nam cần hướng tới sự minh bạch hơn từ các cơ quan công quyền, xóa bỏ hoàn toàn các thủ tục giấy phép con, thủ tục hành chính rườm rà gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị khởi nghiệp hay cả nhân dân cần sự hỗ trợ từ chính quyền.

  1. Ngăn ngừa hối lộ mọi nơi mọi lúc

Chống tham nhũng phải chống từ những hành động nhỏ nhất, theo một quan chức nhận định một trong các công cụ hữu hiệu nhất đó là luật phòng chống tham nhũng cần được ban hành và thực hiện ngay từ đơn vị cấp thấp nhất của bộ máy chính trị. Ngăn ngừa hối lộ là việc đầu tiên phải làm, muốn ngừa hối lộ cần có được mức lương hợp lý cho các công nhân viên chức. Sau đó là việc thêm cơ chế tố cáo có hiệu lực để điều tra tác hại của tham nhũng như thế nào từ những lời than của nhân dân thay vì việc dân đen kêu oan không ai thấu như nhiều năm nay.

  1. Xây dựng đề án xóa bỏ tham nhũng lâu dài

Đã có nhiều cuộc họp, hội nghị về khái niệm luật phòng chống tham nhũng tuy nhiên tinh thần sau các hội nghị không duy trì được lâu, muốn việc chống tham nhũng thực sự có hiệu quả cần đưa ra các đề án có hiệu lực và yêu cầu bắt buộc. Hiện nay nhà nước đang soạn thảo đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công nhiên viên chức và lực lượng vũ trang.  Cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và bảo hiểm cũng đang được xem xét.

Đó xem như là những dấu hiệu tích cực tiến tới nền kinh tế không tham nhũng ở Việt Nam.

Leave a Reply