Cách tính các thông số của bộ lưu điện dựa trên thông số các thiết bị trong hệ thống

Xác định các yêu cầu của chúng tôi và sự hiểu biết các thông số kỹ thuật của ngôi nhà của chúng tôi là bước đầu tiên trong việc lựa chọn đúng bộ lưu điện UPS và pin. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, không đủ chăm sóc được thực hiện trong việc thiết lập các yêu cầu chính xác lên phía trước. Điều này gây ra vấn đề và chúng tôi sẽ mua nhầm sản phẩm và dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn trong việc khắc phục một số sự mơ hồ. Do đó, nó là cần thiết rằng các yêu cầu được thiết lập một cách có hệ thống để đảm bảo độ chính xác và sự thoải mái hoàn toàn.

(Xem thêm : bộ lưu điện APC)

Tính toán kích thước của UPS và ngân hàng pin

Nó là đơn giản để tính toán kích thước của UPS cần tương ứng với ngân hàng pin tùy thuộc vào tải điện của bất kỳ không gian cho

Điện tải chi tiết :

Quạt 60W, 230V, 0,8 PF.

Máy tính 200W, 230V, 0.8 PF.

Ánh sáng ống 30W, 230V, 0.8 PF.

UPS / Pin Chi Tiết :

Bổ sung mở rộng tải thêm (Af) = 20%

Hiệu quả của UPS (tức là) = 80%

Yêu cầu pin dự phòng (Bb) = 2 giờ.

Pin Ngân hàng điện áp = 24V DC

Hệ số mất kết nối / dây lỏng (LF) = 20%

Hiệu suất pin (n) = 90%

Yếu tố lão hóa pin (Ag) = 20%

Độ sâu xả (DOD) = 50%

Nhiệt độ hoạt động của pin = 46ºC

Phép tính

Bước 1 : Tính tổng tải: Tải trọng

quạt = Không x Watt = 2 × 60 = Tải trọng quạt 120 Watt

= (Không x Watt) / PF = (2 × 60) /0.8 = 150VA

Tải máy tính = Không x Watt = 1 × 200 =  Tải trọng máy tính 200 Watt

= (Không có x Watt) / PF = (1 × 200) /0.8 = 250VA

Tải trọng ống = Không x Watt = 2 × 30 = Tải trọng ống 60 Watt

= (Không x Watt) / PF = ( 2 × 30) /0.8 = 75VA

Tổng tải điện = 120 + 200 + 60 = 380 Watt

Tổng tải điện = 150 + 250 + 75 = 475VA

Bước 2 : Kích thước UPS:

Kích thước UPS = Tổng tải trọng + (1 + Af) / Ie VA

Kích cỡ UPS = 475+ (1 + 20%) / 80%

Kích cỡ UPS = 712 VA

Bước 3 : Kích thước của pin:

Tổng tải của Pin Ngân hàng = (tổng công suất tải x Backup) / Ngân hàng Battery Volt

Tổng tải của Pin Ngân hàng = (380 x 2) / 24 Amp Hr

Tổng tải của Pin Ngân hàng = 32.66 Amp Hr

Nhiệt độ Correction Hệ số cho 46ºC (Tp) = 1

Kích thước của ắc quy = [(Tải) x (1 + LF) x (1 + Ag) x Tp] / [nx DOD]

Kích cỡ Amp / Hr của ắc quy = (32,66 x (1) + 20%) x (1 + 20%) x 1) / (90% x 50%)

Kích thước của Pin Ngân hàng = 101,3 Amp / Hr

Bước 4 : Kết nối pin:

Nếu chúng tôi chọn 120 amp Hr, pin 12V DC cho pin:

Kết nối Series :

Cấu hình hàng loạt sẽ bổ sung thêm điện áp của hai loại pin nhưng vẫn giữ được mức đánh giá cường độ dòng điện (Amp Hours) giống nhau.

Điều kiện I :

Lựa chọn pin cho điện áp = volt của mỗi pin <= volt của pin ngân hàng

lựa chọn pin cho điện áp = 12 <24

điều kiện-tôi là ok

không có pin cho điện áp = volt của pin ngân hàng / volt của mỗi pin

không có pin cho điện áp = 24/12 = 2 Không

Điều kiện II :

Lựa chọn Pin cho Amp Hr = Amp Hr của Ngân hàng Pin <= Amp Hr của Mỗi

Lựa chọn Pin của Pin cho Amp Hr = 3 <= 120

Điều kiện-II là OK

Chúng tôi có thể sử dụng Kết nối Series cho Pin & Không cần pin 2 Không

Cấu hình song song :

Trong kết nối song song, đánh giá hiện tại sẽ tăng nhưng điện áp sẽ giống nhau.

Số lượng pin nhiều hơn sẽ là amp / giờ. Hai pin sẽ tạo ra gấp đôi amp / giờ của một pin.

Điều kiện I :

Lựa chọn pin cho amp Hr = amp Hr của pin ngân hàng / amp Hr của mỗi pin <= 1

lựa chọn pin cho amp hr = 101/120 = 0,84 = 1 không có

điều kiện- tôi là ok

Điều kiện II:

Lựa chọn pin cho điện áp = volt của pin ngân hàng = volt của mỗi pin

điều kiện-ii: lựa chọn pin cho điện áp cho amp hr = 24 <= 12

điều kiện-ii là không đầy đủ điền

chúng tôi không thể sử dụng kết nối song song cho pin theo yêu cầu của chúng tôi Nhưng nếu chúng ta làm thực tế nó là có thể và nó sẽ cho nhiều giờ trở lại

Tóm lược:

Tổng tải điện =  380 Watt

Tổng tải điện = 475VA

Kích thước của UPS = 712 VA

Kích thước của Pin Ngân hàng = 101,3 Amp / Hr

Cho 120 Amp / Hr, 12V DC Pin: Kết nối Series & 2 No của pin hoặc

cho 60 Amp / Hr, Pin 12V DC: Kết nối song song Series & 4 Không có pin

(Xem thêm: bộ lưu điện Santak)

 

Leave a Reply