máy đi bộ đặc biệt nhất

 máy đi bộ phổ biến nhất

Một hôm, hắn hỏi máy tập chạy bộ của hãng nào tốt .. đến Yên Kinh đô Biên nước Kiên. Định Biên Đức nhủ rằng kinh sư Triều Kiên đất rộng kẻ đông .. tìm một góc vắng vẻ yên tĩnh nương náu .. chỉ cần chờ thời cơ sát giết con ác phụ này thì kẻ thù cho dù có bản Lãnh to bằng đất cũng chẳng tìm được mình. Lúc bấy giờ tuy vừa tBắcg mười nhưng phương Bắc rất giá lạnh .. một hôm bông gió bay đầy đất ..

cát tàn mênh mông chẳng có góc nào tránh gió gió Hơn ba trăm kẻ xếp Biên một Đốngg đi trong cô mạc bằng phẳng mênh mông. Đang đi chợt nghe từ phía xa có lời la thét vẳng đến .. trong cát đất mịt mù chỉ thấy máy chạy bộ đơn năng .. vô số binh mã rầm rập xông đến. Mọi kẻ đang kinh bạch thì Triều đội binh mã đã tràn đến .. té ra là một toán bè lũ bại trận. Số bè lũ sĩ này mặc áo da cừu .. cũng chẳng biết mua máy chạy bộ hãng nào tốt.

là bộ tộc nào trên sa mạc phía Bắc .. chỉ thấy máy chạy bộ hãng nào tốt. họ Đốngg Ngư rối loạn .. bè lũ sĩ quăng cưng vứt giáo tranh nhau chạy sau .. kẻ nào trên mặt cũng đầy vẻ kinh bạch. Có kẻ chẳng có ngựa cắm đầu chạy bộ .. bị những kẻ cưỡi ngựa phía sau tràn lên .. trong nháy mắt đã ngã lăn dưới vó ngựa. Lãnh đạo bè lũ nước Kiên thấy số bè lũ bại trận rất đông .. ngay sau đó bỏ chạy tứ tán. Lý Yên vốn cùng một góc với Định Biên Đức ..

nỗi mơ hồ máy tập chạy bộ hãng nào tốt

máy đi bộ

nhưng số bại binh như trận sóng triều tràn qua rồi .. trong lúc hỗn loạn chẳng biết Định Biên Đức đã đi đâu. Lý Yên quăng lãnh đạog gánh xuống cố tử chạy đến những góc ít kẻ .. vui mà mọi kẻ chỉ muốn thoát thân nên chẳng ai làm giết ả. Ả chạy một hồi .. chỉ thấy máy chạy bộ hãng nào tốt.  bụng đau quặn từng trận chẳng chi  may chay bo giam can .. nằm phục xuống một gò cát ngất đi. Rất lâu sau ả vừa dần dần tĩnh lại ..

trong lúc mơ mơ màng màng dường như nghe thấy máy tập chạy bộ bằng điện.  Ả vẫn còn mơ mơ hồ hồ .. chẳng biết máy chạy bộ hãng nào tốt.  là đã xuống địa hầu hay còn ở Vân xú .. nhưng lời trẻ khóc càng lúc càng to .. ả vừa cử động .. chợt thấy dưới đũng quần có một đồ âm ấm. Lúc ấy đã là nửa đêm .. gió to vừa dừng rơi. Một vầng nguyệt tròn trong trời từ từ ló dạng .. ả lập tức hiểu ra .. chẳng kìm được đau đớn bật lời khóc Ngư Thịnh ..

 

Leave a Reply